Aktuality

V súvislosti so šíriacim sa ochorením

COVID-19 (koronavírus) ako opatrenie

na zabránenie ďalšieho šírenia ochorenia

bude od 16.marca 2020 

do odvolania mimoriadnej situácie

prevádzka

Salónu VIE-NA

ZATVORENÁ